Ιστοσελίδα e-commerce σε one page parallax για συνέδριο οδοντιατρικής της εταιρίας OMNIPRESS. Αφορά το Smart Casual Dentisty Σymposium που συνδιοργανώνουν η Οmnipress και η ICOI Hellas στο Συνεδριακό χώρο της Εθνικής Ασφαλιστικής.