Ιστοσελίδα e-commerce σε one page parallax για συνέδριο οδοντιατρικής της εταιρίας OMNIPRESS.